lotta-sfer

 Charlotta Oljelund

Charlotta är pressansvarig på Trio Förlag. Kontakta gärna henne om du har frågor.

lotta@trioforlag.se

mobil: 070 84 94 814

 

 

 

 

rj1

 

Roberto Jequier

Roberto är förläggare och ansvarar för den tekniska och ekonomiska biten.

roberto@trioforlag.se

mobil: 070 63 15 308